Ook voor Devinco is de AVG, de nieuwe wet voor gegevensbescherming, reden om goed te kijken naar hoe we binnen de vereniging met persoonsgegevens omgaan.

 

Uitgangspunten voor uitvoering AGV

De uitgangspunten van het bestuur hierbij zijn:

  • openheid over welke persoonsgegevens we werken en hoe we dat doen
  • duidelijkheid over de rechten van leden en andere betrokkenen
  • draagvlak bij de leden voor de aanpak
  • pragmatische aanpak die werkbaar is voor vrijwilligers.

De belangrijkste veranderingen door de AGV zijn:

  • We moeten een duidelijk beleid hebben
  • We moeten dit beleid kunnen verantwoorden (dus meer vastleggen en kunnen aantonen)
  • Er zijn striktere eisen voor toestemming als basis van het verwerken van gegevens.

 

Aanpak

Het bestuur heeft zich eerst gericht op:

  • Het opstellen van een privacyverklaring, die de ALV op 8 juni 2018 heeft vastgesteld
  • Het maken van een register van gegevensverwerkingen (volgt nog)
  • Het maken van afspraken voor het melden en bijhouden van datalekken (via secretaris).

 

In het Huishoudelijk reglement hebben we vastgelegd dat de ALV een privacyverklaring vaststelt en wat de belangrijkste taken van het bestuur op dit gebied zijn.

De komende tijd gaan we aan de slag met de nieuwe regels. Het bestuur kijkt of de gekozen aanpak werkt en voldoet. Daarbij gaan wij na ook of wij alle verwerkingen goed in beeld hebben. Ook de privacy op de website gaan we nog nader onderzoeken. Zo willen we toewerken naar een goede toepassing van de AVG bij Devinco. De bescherming van ieders persoonsgegevens is belangrijk.

 

Klik hier voor de privacyverklaring van KV Devinco.