Bij Devinco gaan we ervan uit dat alle leden en ouders van jeugdleden actief bijdragen aan de vereniging. Wij kunnen niet zonder de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn in feite de belangrijkste sponsors van Devinco. De meeste vrijwilligers vinden het gewoon ook leuk om te doen.

Vrijwilligersbeleid

De afgelopen tijd hebben we een behoorlijke ledengroei bereikt, zodat meer teams begeleid moeten worden. Ook heeft Devinco meer verschillende activiteiten. Dit leidt tot een grotere vraag naar vrijwilligers. Daarom wil de vereniging meer investeren in het enthousiasmeren, werven, opleiden en begeleiden van vrijwilligers. Zo kunnen we voldoende vrijwilligers op de been brengen en voldoende kwaliteit leveren in de activiteiten. De ALV heeft dit in juni 2014 vastgelegd in een vrijwilligersbeleidsplan.

 

Wil je aan de slag?

Eigenlijk kunnen we altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Voor eenmalige activiteiten als een toernooi en nevenactiviteit, voor kantinediensten, voor PR & communicatie, maar ook voor structurele functies als trainer/coach en in commissies en bestuur. Op dit moment zoeken wij vooral ook scheidsrechters.

Devinco biedt ook plek aan scholieren die bij Devinco activiteiten willen doen voor hun maatschappelijke stage.

 

Meer informatie?

Volg de oproepen op de nieuwsbrief, website en social media. Spreek actieve Devinco-leden of voorzitter Matthijs Rademaker aan. Of mail naar .

sidebar vrijwilligers 010 94